سلام بر بیابانی ها. دارک مارک اینجا بود :) همتونو دوست دارم.